Dzīvnieku kapsēta

Pakalpojumi

Dzīvnieku kapsētas „Citi medību lauki” pakalpojumi

Klients var iegādāties dzīvnieku kapsētā „Citi medību lauki” savām vēlmēm, nepieciešamībai un apmaksas iespējām apbedīšanas pakalpojumus.

Gadījumā, kad KLIENTS izvēlas individuālu apbedījuma vietu, tiek noslēgts apbedījuma vietas nomas līgumu uz 1 (vienu) gadu un KLIENTS veic VIENREIZĒJU samaksu par šo apbedījuma vietu.

Klientam pašam jāmaksā par apbedīšanas vietas izveidošanas pakalpojumiem un jāturpina maksāt apsaimniekošanas maksu, taču nākamo apbedījumu jau iznomātajā apbedījuma vietā drīkst veikt ne ātrāk, kā pēc 12 gadiem, tādēļ KLIENTAM ieteicams savlaicīgi padomāt par lielākas apbedījuma vietas nomu, ja viņš nolēmis visus savus turpmākos dzīvniekus apbedīt vienviet – izveidojot tā saukto „ ģimenes apbedījumu vietu” . Vienā apbedījuma vietā laika gaitā drīkst veikt ne vairāk kā trīs apbedījumus.

Ja KLIENTS pēc līguma termiņa beigām nav veicis apbedījuma vietas labiekārtošanu, nevēlas to pagarināt, neveic apsaimniekošanas maksas maksājumus, dzīvnieku kapsētas īpašnieki patur sev tiesības veikt citus apbedījumus šajā konkrētajā vietā un iznomāt to citām personām.

Ja KLIENTS gada laikā ir labiekārtojis apbedījuma vietu līgums tiek pagarināts uz 1 ( vienu ) gadu.