Dzīvnieku kapsēta

Visi dzird, ko Tu saki,
Draugi klausās, ko tu saki,
Tikai īsts DRAUGS dzird
Par ko Tu klusē.

Projekts: Mazjaudas dzīvnieku kremācijas krāsns iegāde uzņēmuma konkuretspējas un vietējās ekonomikas stiprināšanai (Projekta numurs 19-04-AL04-A019.2103-000008)

Projekta ietvaros tika iegādāta un uzstādīta mazjaudas dzīvnieku kremācijas krāsns, ieviešot Pierīgas reģionā jaunu pakalpojumu, kas paredz stiprināt gan uzņēmuma SIA 1960 konkurētspēju, gan vietējo ekonomiku, kā arī būtiski mazināt vides riskus, kas saistīti ar mirušo dzīvnieku apbedīšanu un utilizēšanu teritorijā.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanās kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos.